JU OŠ "Hasan Kaimija", Sarajevo

 

                                                                     SPISAK RADNIKA

            

  UPRAVA ŠKOLE

                                                                                     

 1. Džigal Alija - direktor
 2. Đip Amra - pedagog
 3. Gadžo Enisa – sekretar

 

Nastavnici predmetne nastave

 

 1. Hodžić Benisa
 2. Hadžiavdić Hidajet
 3. Kadušić Mirela
 4. Salčin Nedim
 5. Đogić Mersija
 6. Gibović Alma
 7. Kazić Indira
 8. Kopić Nihad
 9. Salčinović Senka
 10. Slinić Anesa
 11. Mustafić Nermina
 12. Šmrković Indira
 13. Papić Fatmir
 14. Šmrković Indira
 15. Ajdinović Amar

 

     Nastavnici razredne nastave

 

 1. Dedović Mehrima
 2. Šikalo Suvada
 3. Abaza Eldisa
 4. Kovač Indira
 5. Pindžo Sabina
 6. Imamović Mahira

 

Asistenti u nastavi

 

 1. Ismaili Adnan

 

      Pripravnici

 

 1. Selak Amina
 2. Zolota Irma

 

Pomoćno – tehničko osoblje

 

 1. Alić Džehva
 2. Trnka Raha
 3. Sabljica Hasija
 4. Kolečić Sana
 5. Mutapčić Adnan
 6. Bavčić Faruk
 7. Bašić Ahmed
 8. Budnjo Zijo