JU Osnovna škola "Hasan Kaimija", Sarajevo

 

    1. O ŠKOLI

 

Osnovna škola “Hasan Kaimija” nalazi se u Naselju Soukbunar, Ulica Cicin han 93 u Sarajevu. Utemeljena je jo 1946.godine kao XVI osnovna škola-Cicin han. Kroz svoje postojanje, sedamdeset godina, egzistirala je pod različitim imenima. Danas školu pohađa 243 učenika. U toku agresije škola nije prekidala svoj rad. Nastava je organizovana po punktovima. U toku agesije objekat škole je bio u potpunosti uništen, a 1997 godine iz temelja je renovirana i proširena. Danas je to jedna od najljepših škola na području Kantona Sarajevo.

 

      

 

                                                   Slika 1. JU OŠ “HASAN KAIMIJA”,  SARAJEVO

 

 2.  LOKACIJA ŠKOLE

Naselje Soukbunar, nalazi se na lijevoj stani rijeke Miljacke na padinama Trebevića. Doživjelo je svoju ekspanziju sedamdesetih godina, kada je došlo do naglog deseljavanja iz Istočne Bosne, zbog ukidanja uskotračne pruge Sarajevo –Višegrad – Priboj na Limu. Naime, posljedni voz uskotračnom prugom iz Sarajeva prema Priboju u Srbiji  prošao je kroz Višegrad 20. avgusta 1974. godine. Doseljavanje u naselje Soukbunar okončano je osamdesetih godina iz općine Trnovo, sa područja Bjelašnice i Uloga općina Kalinovik U ovo područje nije bilo više značajnijeg doseljavanja.

Naselje Soukbunar se nalaze na lijevoj straini Miljacke i veže za obronke Trebevića preko Vranjača i Zlatišta. Ulica Soukbunar je kičma naselja i proteže se od Ulice Skenderija, prelazi preko gradske zaobilaznice ( Put Mladih Muslimana), presjeca Ulicu Porodice Foht i završava se kod Ulice Trebevićka, danas Branilaca Zlatišta. Samo naselje je omeđeno gradskom zaobilaznicom, iznad Skenderije, na istoku lijevom stranom Ulice Žagrići, kao i naselje Žagrići, na zapadu Jevrejsko Groblje pripada Soukbunaru , sa juga je Debelo Brdo, plato Vranjača, zatim sastav Ulica Trebevićka i Hambina Carina te Ulicom Hambina Carina do Žagrića na Širokači. Naselje je nastalo u XVI vijeku u okviru Hadži-Turhanove mahale, poznatije kao Soukbunar (Studeni bunar).Ime je dobilo po rezervoaru za vodu koji je početkom XVI vijeka sagradio bosanski sandžakbeg Skender-paša za svoju tekiju. (Zlatar O. i dr., 2007, 102)

 

      

       

 

         Slika 2. i 3. Karta MZ Soukbunar, koja se gotovo podudara sa područjem na kojem gravitira OŠ “Hasan Kaimija“  

 

      3. UPISNO PODRUČJE

Područje mjesne zajednice Soukbunar. Ulice: Vefika Karabdića, Urijan Dedina, Pećina, Soukbunar, Trebevićka, Mrakuša, Cicin han, Nurdina Gackića, Vranjače, Boraca Zlatišta, Porodice Foht i Mali Soukbunar.

 

     4. BROJ DJECE U ŠKOLI

U ovoj školskoj godini škola ima 243 učenika. Ovaj broj učenika je u posljednjih pet godina konstantan.

 

    5. BROJ ODJELJENJA

U školi egzistira 12 odjeljenja.

 

     6. BROJ NOVOUPISANIH PRVAČIĆA

Do sada je upisano ukupno 19 učenika prvog razreda, a očekujemo da će do početka školske godine biti upisano još pet do šest učenika.

 

     7.VANUPISNO PODRUČJE

Oko 30 učenika je upisano sa našeg područja u neku drugu školu.

 

     8. PRODUŽENI BORAVAK

U školi ima produženi boravak koji u potpunosti ispunjava uslove za rad.

     9. SPECIFIČNOSTI VEZANE ZA ŠKOLU  

Škola je fizički ograđena i ima najljepše dvorište sa voćnjakom i pridaje se veliki značaj zaštiti životne okoline. Tri puta je osvojila nagradu za naljepše uređenu školu u Kantonu. Prva smo Ek škola na području Općine Centar. Škola je opremljena najsavremenijim sredstvima tj. opremom za rad. Svaka učionioca je multimedijalna a postoje kabineti za hemiju, fiziku, biologiju, informatiku, tehnički odgoj. U sklopu škole je i fiskulturna sala kao i sportsko igralište koje u potpunosti zadovoljavaju potrebe nastavnog predmeta Tjelesni i zdravstveni odgoj i izuzetno je opremljena svom pratećom sportskom opremom.

Učenici naše škole učestovali su na svima nivoima takmičenja od državnog do općinskog. Posljednjih godina možemo se pohvaliti rezltatima iz Matematike, gdje su naši učenici uzeli učešća na federalnom nivou. Prije pet godina učenik naše škole predstavljao je našu školu na Balkanijadi na takmičenju iz Informatike. 

U ovoj školi su svoje svoje obrazovanje započeli mnogi, koji su poznate i priznate persone iz javnog života. Danas su to univezitetski profesori, inžinjeri, novinari, doktori, sportisti, političari, direktori, kuhari, cjenjene zanatlije, dobri domaćini i patrioti drage nam Bosne i Hercegovine.

Učenici koji su išli ili zavšili OŠ “Hasan Kaimija“, a postale su javne ličnosti:

univerzitetski profesori: prof.dr Džemal Pecar, prof.dr Avdo Voloder, prof.dr Faruk Tandir, poznati novinari Erol Avdović, Sejad Lučkin, Ekrem Milić, Sena Hodžić, Sead Kruščica, predsjednik Sindikata, sportisti i sportski radnici: Huso Kamber, Ilijas Mašnić, Kemo Alispahić. Patriote zlatni ljilani Puška Zijad, Šikalo Edin, Omerbegović Muamer, komadanti i dobrovoljci i organizatoti otpora; Trnka Mirsad, Pecar Senad, Haskić Eniz, Delalić Nusret, Delalić Eso, Ražanica Fahrudin, Đozo Mensura, Đozo Sead, ljekari Abadžić Nidžara, Sevdina Zunđa, Jažić Sead, Šehić Emira, Đipa Samira, Kapo Almedina, direktori Salčin Selma, Alija Dzigal, Pita Edin, Đipa Dino, društveno politički i javni djelatnici Dževad Kamber, Kremo Sakib, nastavnici, bili su uposlenici škole ili i sada; Pecikoza Kasim, Kremo Subhija, Salčin Nedim, Kljako Alma.
 

U ovoj školi su svoje svoje obrazovanje započeli mnogi, koji su poznate i priznate persone iz javnog života. Danas su to univezitetski profesori, inžinjeri, novinari, doktori, sportisti, političari, direktori, kuhari , cjenjeni zanatlije, dobri domaćini i patrioti drage nam Bosne i Hercegovine. 

Učenici koji su išli ili zavšili OŠ “Hasan Kaimija“, a postale su javne ličnosti;

univerzitetski profesori: prof.dr Dzemal Pecar, prof.dr Avdo Voloder, prof.dr Faruk Tandir; poznati novinari Erol Avdović, Sejad Lučkin, Ekrem Milić, Sena Hodžić, sportisti i sportski radnici: Huso Kamber, Ilijas Mašnić, Kemo Alispahić, političari Elvedin Dino Konaković, Kruščica Salih, Čopelj Naser, Handzić Ilda ??, Tucaković Eso; patriote zlatni ljilani Puška Zijad, Šikalo Edin, Omerbegović Muamer, komadanti i dobrovoljci i organizatoti otpora; Trnka Mirsad, Pecar Senad, Haskić Eniz, Delalić Nusret, Delalić Eso, Ražanica Fahrudin, Đozo Mensura, Đozo Sead, ; ljekari Handzić .., Abadžić Nidžara, Sevdina Zunđa, Jažić Sead, Šehić Emira, Đipa Samira, Kapo Almedina, direktori Salčin Selma, Alija Dzigal, Pita Edin, Đipa Dino; društveno politički i javni djelatnici Dževad Kamber, Kremo Sakib, nastavnici, bili su uposlenici škole ili i sada; Pecikoza Kasim, Kremo Subhija, Salčin Nedim, Kljako Alma.