Osnovna škola “Hasan Kaimija” nalazi se u Naselju Soukbunar, Ulica Cicin han 93 u Sarajevu. Utemeljena je jo 1946.godine kao XVI osnovna škola-Cicin han. Kroz svoje postojanje, sedamdeset godina, egzistirala je pod različitim imenima. Danas školu pohađa 243 učenika. U toku agresije škola nije prekidala svoj rad. Nastava je organizovana po punktovima. U toku agesije objekat škole je bio u potpunosti uništen, a 1997 godine iz temelja je renovirana i proširena. Danas je to jedna od najljepših škola na području Kantona Sarajevo.