OVA STRANICA I SADRŽAJ JE U PRIPREMI!!!

   

 Poštovani prijatelji, sadašnji i bivši zaposleni ove škole, učenici, roditelji drago nam je objaviti da se rad na monografiji Osnovne škole" Hasan Kaimija" Sarajevo , a pod vodstvom sadašnjeg direktora gospodina Alije DŽigala i podržan od zaposlenika ove škole uveliko napredovao i da je pri kraju.

Ova monografija sadržavati će oko 1000 stranica , od čega preko 200 fotografija, foto-dokumentacije, članaka.

 

Štampanje ove Monografije, će ostatviti stalni trag na istoriju ove škole, kao trajna uspomena na mnoge generacije  ......

Ova monografij a čija  je priprema u završnoj fazi može se ODMAH narućiti u vidu pretplate po sniženoj cijeni od  ......KM, dok će cijena po izlasku iz štampe biti ..... KM.

Bliže informacije o monografiji i UPLATI PRETPLATE  ZA MONOGRAFIJU  SE MOŽETE se informisati pozivom na broj telefona  :

 

U cilju podrške izrade i štampanja ove monografije mogu se izvršiti i DONACIJE .....

Svaki iznos donacije i donator za MONOGRAFIJU biti će objavljen na.....